Toiminta siirtynyt sivuille www.lanupe.fi


Koulutus

Mielenterveyshoitaja 1992

Psykiatriaan suuntautunut sairaanhoitaja 2001

Ratkaisukeskeinen erityistason psykoterapeutti 2011

Ratkaisukeskeinen vaativan erityistason psykoterapeutti 2014

Täydennyskoulutuskotisivukuva.jpg

Perhehoitotyön koulutus, Tampereen yliopisto 2003

Lastensuojelun perhetyön erikoistumisopinnot, DIAK 2005

Psykoedukatiivisten perheinterventioiden ohjaajakoulutus, Profami Oy 2011

Reteaming Coach, Lyhytterapiainstituutti 2011

Muksuoppivalmentaja, Lyhytterapiainstituutti 2011

Korva-akupunktion käyttö päihde- ja mielenterveystyössä, NADA 2012

Kognitiivisen psykoterapian perusteet, LSHA 2014